EMDR NEDİR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kısaca EMDR, psikoterapist Francine Shapiro tarafından , ABD de 1987 yılında yaratılan travma arkası tedavi yöntemi dir. Psikotravmatoloji dalına bağlı ilaç ve hipnoz kullanılmadan yapılan bu ruhsal tedavi aşağıdaki rahatsızlıklarda faydalıdır.

• Travma sonrası stres bozukluğu (endişe, suçluluk duygusu, öfke )
• Akut stres bozukluğu / stres azaltımı
• Spesifik fobi / korku/uçak korkusu
• Panik bozukluğu/ Panik ataklar
• Çocukluk çağı travmaları
• Yas ( derin üzüntü)
• Cinsel ve/veya fiziksel taciz
• Beden algısı bozuklukları
• Kişilik bozuklukları
• Bağımlılıklar (alkol, sigara)
• Yeme bozuklukları
• Kilo verme
• Baş ağrısı/psikosomatik ağrılar
• Performans geliştirme (örneğin spor ve buna benzer diğer başarı gerektiren konularda)
• Değer ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımındaEMDR NASIL UYGULANIR?

Uygulama sırasında kişinin beynine iki yönlü uyarı verilir. Bu uyarı görsel olabildiği gibi, dokunsal ya da işitsel de olabilir. Hasta eş zamanlı olarak travmatik anı zihinde canlandırılır ve uygulama aracılığıyla yaşanan travmanın anımsanması ve yeniden işlenmesi sağlanır.

TEDAVİ NE KADAR SÜRER?

Çalışma genellikle 5-10 görüşme sürmektedir. Ancak 1-2 görüşme ile çarpıcı derecede iyi sonuçlar alındığı dahi görülmektedir. Tedavi sekiz evreden oluşur: Anamnez alma ve tedavinin planlanması, hastanın stabilize edilmesi ve hazırlanması, travmanın değerlendirilmesi, duyarsızlaştırma ve proses etme, olumlu düşünceyi pekiştirme, bedendeki duyuların gözden geçirilmesi, kapanış, ve kontrol muayeneleri. Bu sekiz evrenin hepsi yapılmadığında tedavi eksik kalabilir.


1 Seans 120 Euro dur